Bijlagen

Bijlage 1 Reserves

Staat van Reserves

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2022

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Saldo per
31-12-2025

Saldo per
31-12-2026

Algemene reserve

217.819

195.934

153.330

260.423

287.893

305.716

304.222

Bestemmingsreserves

628.975

71.390

137.125

563.240

421.550

368.227

297.770

Totaal

846.794

267.324

290.455

823.663

709.444

673.942

601.992

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58