Indicatoren

Wettelijke indicatoren

Wettelijke indicatoren

Ambitie

Omschrijving

Nulmeting

2023

2024

2025

2026

1

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

PM

0

0

0

0

1

Opkomst verkiezingen

PM

55% (provinciale staten verkiezingen)

55%

55%

55%

2

Waardering openbaar vervoer op basis van de Klantenbarometer

7,5

≥ landelijk gemiddelde 2023

≥ landelijk gemiddelde 2024

≥ landelijk gemiddelde 2025

≥ landelijk gemiddelde 2026

3

Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ)

13.4 PJ

38

41

44

47

4

Procentuele groei BRP

PM

1,5

1,3

1,3

1,3

4

Procentuele werkgelegenheid

PM

72,0

72,3

72,3

72,3

4

Restauratievolume

15

12,1%

11,8%

11,5%

11,5%

5

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

3

Geen meting

Eventueel een meting op basis van de mid-term review 2024

Eventueel een meting op basis van de mid-term review 2024

Geen meting

5

Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton)

40 Mton

35

33

31

30

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave

-

411

819

750

750

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave

27.476

125 (0%)

150 (1%)

500 (2%)

500 (2%)

Toelichting

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden ten opzichte van de opgenomen stand in de Begroting 2023 .

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58