Ambities

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Overzicht Algemene middelen en Organisatie

Dit hoofdstuk bevat de overzichten van Algemene dekkingsmiddelen en Organisatie en het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en Onvoorzien.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 120.556
Baten € 732.005
Saldo € -611.448
Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58