Home

Bijlagen

Bijlage 3 Investeringskredieten

Deze bijlage maakt inzichtelijk welke bijstellingen worden voorgesteld met betrekking tot investeringskredieten. De kolom "Mutaties VJN" in onderstaande tabel geeft aan om welke bedragen het gaat en op welke ambitie die investeringskredieten betrekking hebben. In de toelichting onder de tabel is per ambitie een nadere toelichting opgenomen op de bijstellingen die via deze Voorjaarsnota aan Provinciale Staten ter vaststelling worden voorgelegd.

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Orginele Begroting 2023

Mutaties VJN

Begroting 2023 na VJN

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

203.323

-8.446

194.877

1.138.019

363.452

338.313

404.741

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

0

0

0

14.000

0

0

0

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

14.296

622

14.919

13.151

7.479

5.866

7.005

- Overzicht Algemene middelen

8.625

0

8.625

4.675

0

0

0

Subtotaal

226.245

-7.824

218.421

1.169.845

370.931

344.180

411.747

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

14.950

2.216

17.166

628.546

114.438

34.584

108.825

Subtotaal

14.950

2.216

17.166

628.546

114.438

34.584

108.825

Totaal investeringskredieten

211.295

-10.040

201.255

541.299

256.493

309.595

302.922

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58