Bijlagen

Bijlage 2 Overlopende passiva (OVP)

Totaal overzicht

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2022

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2023

Saldo per
31-12-2024

Saldo per
31-12-2025

Saldo per
31-12-2026

OVP Aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

6.034

0

0

6.034

6.034

6.034

6.034

OVP BDU

22.224

0

449

21.775

15.656

9.537

9.088

OVP Bermmaatregelen N-wegen

1.737

0

0

1.737

1.737

1.737

1.737

OVP Beschikbaarheidsvergoeding

4.627

0

0

4.627

4.627

4.627

4.627

OVP Bodem 2022

4.731

0

1.657

3.074

699

0

0

OVP Boeren voor natuur

103

0

102

1

1

1

1

OVP SPUK Culturele voorziening 2020

131

0

0

131

131

131

131

OVP Deltaprogramma Zoetwater 2e fase

0

400

78

322

252

102

72

OVP Flexpool Rijksbijdrage

435

0

435

0

0

0

0

OVP Flexpool rijksbijdrage 2022

8.553

4.277

3.757

9.073

9.249

9.249

9.249

OVP Horizon 2020 Nextgen

76

0

76

0

0

0

0

OVP IBP-VP Hollands en Utrechts Veenweidegebied

751

0

575

176

0

0

0

OVP IBP-VP Zuidwestelijke Delta

2.777

0

1.658

1.119

0

0

0

OVP Impuls Veenweiden

17.228

0

6.062

11.166

5.217

0

0

OVP Investeringsportefeuille 2022 DMS N2000

0

126

0

126

126

126

126

OVP JIVE2-project 20 waterstofbussen

75

0

0

75

75

75

75

OVP KPI-K Zuidwestelijke Delta

150

0

0

150

150

150

150

OVP Leiden-Katwijk-Noordwijk

500

0

0

500

500

500

500

OVP LIFE IP All4Biodiversity

1.373

0

0

1.373

1.373

1.373

1.373

OVP MIT (SPUK)

2

0

2

0

0

0

0

OVP MIT 2021

1

1.388

988

401

401

401

401

OVP MIT 2022

828

3.057

3.885

0

445

445

445

OVP MIT 2023

0

4.033

2.521

1.512

0

200

200

OVP Natuurcompensatie HSL zuid

95

0

0

95

95

95

95

OVP NOVI havengebied Rotterdam

289

0

0

289

289

289

289

OVP Ontzorging Maatschappelijk Vastgoed 2e tranche

2.922

2.922

500

5.345

2.922

2.922

2.922

OVP Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

1.118

0

1.118

0

0

0

0

OVP PMR 750 ha

71.982

0

5.527

66.455

46.723

27.225

17.721

OVP Provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied (NPLG)

1.214

0

0

1.214

1.214

1.214

1.214

OVP Schone Lucht Akkoord (SLA)

495

0

0

495

495

495

495

OVP Smart Mobility Synchromode

0

125

42

83

41

0

0

OVP Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021

5.310

0

0

5.310

5.310

5.310

5.310

OVP Tijdelijke regeling bodem onderdeel buitenproprotioneel

316

0

158

158

0

0

0

OVP Truckparkings

847

0

0

847

847

847

847

OVP Uitvoeringsprogramma Natuur

14.814

10.928

6.823

18.920

10.763

0

0

OVP Veenweide Innovatie Programma (VIP-NL)

0

0

600

-600

-600

-600

-600

OVP Verkeersinfrastructuur

12

0

0

12

12

12

12

OVP Voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders (NPLG)

1.200

0

0

1.200

1.200

1.200

1.200

OVP Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

469

0

0

469

469

469

469

OVP Woondeals 2022

299

0

278

21

21

21

21

OVP Zoetermeerse Meerpolder

2

100

102

0

0

0

0

Totaal

173.719

27.357

37.393

163.682

116.472

74.185

64.202

Deze pagina is gebouwd op 07/11/2023 09:08:34 met de export van 07/11/2023 09:04:58